Loading

O nás

O nás

O nás

Naše produkty mají stejnou účinnost jako konvenční chemie, ale mnohem méně zatěžují životní prostředí jako celek během

 • vývoje,
 • testování,
 • výroby,
 • užití,
 • konečné likvidace.

Produkty jsou šetrnější k lidem, kteří produkty aplikují, neatakují zdraví, ani ve střednědobém časovém horizontu kontaktu.

Naše výrobky se neukládají se jako dlouhodobý odpad

 • v půdě,
 • vodě,
 • vzduchu.

Produkty jsou schváleny

 • pro použití v potravinářství,
 • provozech pro úpravu pitné vody,
 • plní normy pro systémy HCCAP, H1, HA, NSF.

Eco design

Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tj. managementu „týkající se životního prostředí“. Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

Eco label

Ekoznačka „Květina“ je oficiální označení Evropské unie pro výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí, které napomáhá spotřebitelům při výběru „zelenějších“, ekologicky šetrnějších výrobků a služeb. Pouze „Květina“ (The Flower) je symbolem pro šetrnost vůči životnímu prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku – od těžby surovin, přes výrobu, distribuci, užívání až k jeho likvidaci potom, co doslouží. Výrobky s označením „Květina“ procházejí sérií precizních testů. Výrobce musí dodat celou řadu certifikátů a dokumentů a národní komise zajímá všechno – od složení po celý výrobní proces. Důležité je, že ekologičnost výrobku posoudí někdo další kromě samotného výrobce. Ostatní ekologické značky vyjadřují šetrnost v užším měřítku – např. recyklovatelnost nebo energetickou úspornost.

HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.). Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP. Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010).

Distribuce a servis

Dodáváme do 48 hodin. Distribuce výhradně přes vlastní vysoce fundované obchodní reprezentanty (cca 25 v ČR). Technicko poradenský servis vlastních obchodích zástupců, kteří jsou v denním kontaktu s odběrateli a hledají společně ucelená řešení, jak nahradit konvenční chemii novým a inovativním způsobem.